Tag: sosiaalinen media

Brändiviestintä somessa

Sosiaalinen media on yksi parhaista keinoista viestiä asiakkailleen omasta brändistään, koska siellä yritys pääsee suoraan vuorovaikutukseen asiakkaidensa kanssa.

Joskus ongelmana saattaa kuitenkin olla, että mukaan sosiaaliseen mediaan lähdetään ainoastaan sen takia koska siellä ”kuuluu olla”. Täysin selvää ei siis ole, miksi sosiaalisessa mediassa ollaan ja mitä sillä tavoitellaan. Saattaa myös olla niin, että somessa ollaan saatu ihan hyviä myynnillisiä tuloksia aikaiseksi, mutta on epäselvää millaista mielikuvaa siinä samalla asiakkaille on itsestään annettu.

Kun sosiaalisen median käyttöä lähdetään rakentamaan suunnitellusti brändin ympärille, saadaan asiakkaalle jäämään yrityksestä vahvempi muistikuva, joka tuo lisää myyntiä myös pidemmälläkin aikavälillä. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että yrityksessä on perehdytty omaan brändiin ja on luotu tavoitteita millaisia mielikuvia omalla brändillään halutaan asiakkaissa herättää.

Alkuun pääsee lähtemällä miettimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

1. Mitkä ovat teidän vahvuuksianne ja miten ne erottavat teidät kilpailijoista?

 Tiedetään – tämä kuulostaa tutulta. Tätä on pyydetty miettimään erilaisissa koulutuksissa ja blogeissa sata kertaa. Mutta onko teidän yrityksellänne oikeasti kirjoitettu ylös asiat jotka tekevät teistä ylivoimaisia?

Usein yrityksellä saattaa olla erilainen näkökanta siihen, millaista mielikuvaa he uskovat herättävänsä asiakkaissa. Tässä olisi monille tutkimuksen paikka; kysykää asiakkailtanne mitä he teistä ajattelevat. Teille yrityksenä vahvuutenne saattavat olla itsestään selvät, mutta jos asiakas ei tiedä niitä, on viestinnässä menty mönkään.

Mikäli ette löydä toiminnastanne ylivertaisia asioita verrattuna kilpailijoihin, alkakaa vakavissanne miettiä mikä olisi se asia missä haluatte olla ylivertaisia. Mikä voisi olla teidän ”törkeä lupauksenne” asiakkaalle?

Kun yritys on pohtinut omia vahvuuksiaan ja millaista mielikuvaa haluaisi herättää, pitää ne pystyä ilmaisemaan myös ulospäin. Tätä varten pitää ensin määritellä pääviesti mihin halutaan viestinnässä ensisijaisesti keskittyä ja sitä ympäröivät tukiviestit. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, voidaan lähteä jalkauttamaan brändiviestintää myös sosiaaliseen mediaan.

 

2. Mitkä ovat niitä keinoja joilla kerrotte viestiänne sosiaalisessa mediassa?

Sitten pitää lähteä miettimään erilaisia keinoja, millä viestejä voidaan sosiaalisessa mediassa lähteä ilmentämään: videot, kuvat, huumori, blogitekstit, arvoitukset, tutkimustulokset, asiakkaiden kommentit, livelähetykset…

Tukisiko teidän yrityksenne brändiä Facebookissa järjestettävä asiantuntija live-lähetys, jossa asiakkaat saavat kysellä heitä kiinnostavia asioita? Haluatteko olla tunnettu siitä, että työntekijänne viihtyvät töissä ja antaa heidän kertoa päivän kulustaan Snapchatissa tai Instagram Storiesissa? Voisiko tuotteenne ’matkasta tehtaalta hyllyyn’ viestiä visuaalisilla infograafeilla eri kanavissa?

Muista että keinoja on monia! Varsinkin Facebook on tällä hetkellä niin täynnä eri yrityksien markkinointiviestejä, että on pakko tehdä töitä erottuakseen. Ei siis riitä että kerrotaan millä tavalla ollaan erilaisia, vaan pitää jatkuvasti keksiä eri keinoja millä brändiä tuodaan ilmi.

 

3. Mikä on teidän tyylinne ilmaista brändiänne?

 Usein jos useampi henkilö päivittää yrityksen sosiaalisen median kanavia, saattaa jossain vaiheessa tulla ongelmaksi, että viestit ovat tyyliltään poikkeavia toisistaan. Sen takia on parempi sopia yhteiset pelisäännöt, halutaanko antaa itsestä esimerkiksi rentoa ja vitsailevaa mielikuvaa, vai halutaanko olla asiallisia ja keskittyä enemmän tuomaan faktoja esille.

Samalla pitää myös miettiä visuaalisten materiaalien käyttöä. On hyvä, jos yrityksellä on käytössä oma kuvapankki, jonka kuvat ovat keskenään samassa tyylilinjassa ja ilmaisevat sisällöltään yrityksen brändiä, sillä näiden kuvien avulla someen saadaan laadukkaan näköistä ilmettä. Kuitenkaan pelkkiä kuvapankkikuvia ei voi somessa käyttää, koska tilannekuvat ja –videot yrityksen arjesta tuovat piristystä kanaviin.

Mitä enemmän etukäteen puhutaan siitä, millaista sisältöä halutaan somessa tuottaa ja mitä mielikuvaa sillä halutaan antaa, niin sitä yhtenäisempää somea pystytään tekemään. Mikäli suuntaviivoja ei ole asetettu, viestit ovat usein rönsyileviä ja asiakkaan on hankala muodostaa selkeää mielikuvaa yrityksestä. Tämä taas aiheuttaa sen, että muistinjälki ei ole niin vahva mitä se voisi olla.

Sosiaalista mediaa ei kannata ottaa liian vakavasti, mutta silti on hyvä pohtia ennen kuin julkaiset ”miten tämä tukee yrityksemme brändiä?”

 

Sosiaalinen media on vain pieni osa brändiviestintää

Muista, että sosiaalinen media on vain yksi paikka missä yritys voi ilmaista brändiään. Siksi sosiaalisen median ja siellä nostettujen asioiden tulee olla samassa linjassa kaikkien muiden asioiden kanssa mitä yritys on ja mitä se viestii.

Kaipaatko apua brändistrategian luomiseen? Ota meihin yhteyttä niin laitetaan homma kuntoon! Me autamme mielellämme teitä myös sosiaalisen median käyttöönotossa, suunnittelussa ja ylläpidossa.

 

– Tanja Heikkilä, Yhteisömanageri

Inbound- vs. Outbound-markkinointi

Digitalisaation myötä myös markkinoinnin keinot ovat muuttuneet. Edelleen perinteinen mainonta nähdään keskeisenä osana yrityksen markkinointipalettia, mutta sen rinnalle ovat tulleet erilaiset sosiaalisen median kanavat sekä verkkomarkkinointi. Nykyään puhutaan inbound- ja outbound-markkinoinnista. Mitä nämä kielihirviöt sitten ovat?

Outbound-markkinointia voidaan pitää ”perinteisenä” markkinoinnin keinona. Se sisältää mm. printti-, TV-, ja radiomainonnan, sekä perinteiset ”kylmäsoitot”. Tyypillistä outbound-markkinoinnissa on sen kampanjaluonteisuus, joten voidaan ajatella, että outbound-markkinointi on lyhytjänteistä. Outbound-markkinoinnissa tuotteita ”tyrkytetään” potentiaalisille asiakkaille ja kohderyhmät valikoidaan analyysien perusteella. Outbound-markkinointia pidetään vanhanaikaisena sen vuorovaikutuksen puuttumisen vuoksi ja usein tuotteita tarjotaan asiakkaille väärällä hetkellä. Hyvin toteutettu ja suunniteltu outbound-markkinointi voi kuitenkin olla todella tehokasta, eikä mainonnan hinta ole tuotot huomioon ottaen kallista.

Inbound-markkinoinnissa pyritään saamaan ihmiset kiinnostumaan omasta tuotteesta tai palvelusta mielenkiintoisen, lisäarvoa tuottavan sisällön avulla. Tällaista sisältöä voivat olla vaikkapa blogikirjoitukset tai mielenkiintoinen sosiaalisen median kanava. Tyypillisesti inbound-markkinointi on vahvasti kytköksissä digitaaliseen ympäristöön ja sosiaaliseen mediaan, joissa sisällön jakamien on helppoa ja myös potentiaaliset asiakkaat viettävät aikaansa. Inbound-markkinoinnin kanavina toimivat siis sosiaalinen media, hakukoneet ja blogit. Pitkäjänteisyys on tyypillistä inbound-markkinoinnille, sillä laadukkaan sisällön tekeminen on pitkäjänteinen prosessi ja tulokset näkyvät hitaasti.

Suurimman ongelman kummassakin muodostaa tulosten mitattavuus, sillä vaikka inbound-markkinointia voidaan seurata analytiikan avulla, ei sekään välttämättä anna täydellistä kuvaa markkinoinnin onnistumisesta. Markkinoinnin keinot ovat erilaisia, joten tämä vaikeuttaa ennestään hankalasti tulkittavaa analytiikkaa. Outbound-markkinoinnissa tulokset saattavat näkyä välittömästi, kun taas inbound-toteutuksissa voidaan huomata hyötyä vasta vuosien päästä.

Kumpi markkinoinnin keino on sitten parempi? Kysymykseen ei ole suoraa vastausta, sillä jokaisen yrityksen kohderyhmä on hieman erilainen. Hyvin toteutettu ja kohdennettu outbound-markkinointi on edelleen tehokas tapa lähestyä asiakkaita, kun taas inbound-markkinoinnilla pystytään omaa sanomaa levittämään suhteellisen edullisesti. Parhaat markkinoijat yhdistävätkin nämä kaksi markkinoinnin keinoa, jolloin ne myös tukevat toisiaan.

Inbound vs Outbound

– Jesse Korolainen, Harjoittelija

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Lisätiedot


Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden avulla pyritään parantamaan sivuston käyttäjän käyttökokemusta tarjoamalla tälle kiinnostavaa materiaalia. Evästeiden avulla käyttäjistä voidaan kerätä seuraavia tietoja: • Evästeitä on kahden tyyppisiä: ns. stored cookie (pysyvä eväste), joka tallentuu käyttäjän laitteelle, sekä lyhempiaikaisia evästeitä, jotka poistuvat käyttäjän laitteelta tämän poistuttua verkkopalvelusta.

Sulje